Anropstyrt transport Østerdalen 2015

Det gjennomføres en anbudskonkurranse for persontransport, (skoleskyss, bestillingsruter mv.) med personbil/minibuss, i følgende kommuner: Elverum, Trysil, Engerdal, Åmot, Rendalen, Stor-Elvdal, Alvdal, Folldal, Tynset, Tolga og Os.

Konkurransen ble registrert på www.Doffin.no (database for offentlige innkjøp) 23. desember 2014, og kunngjort den 30. desember 2014.

Oppstart for anbudet/kontrakten er 1. juli 2015. Les kunngjøringen her. 

  • Kunngjøring nummer: 125568
  • Doffin reference: 2014-869150
  • TED Referanse: 2014/S 251-446417
  • Anbuds-/Tilbudsfrist 2. mars 2015

All kommunikasjon i forbindelse med anbudet (svar på spørsmål, tilleggsinformasjon mv.) vil foregå via Doffin.no. Det er derfor viktig at interesserte registrerer seg som brukere på Doffin og melder seg som interessent på ovenstående anbud.

Anbudet tar utgangspunkt i Tiltaksplanen for Hedmark Trafikk FKF 2014-2017, vedtatt av fylkestinget i desember 2013.

Det er planlagt at informasjonsmøte 12. januar for mer informasjon se kunngjøring og dokumenter på Doffin.

Kontaktperson i Hedmark Trafikk er: Martin Halvarsson, telefon (+47) 62 54 45 10.