Bussterminalen i Brumunddal flyttes fra 22. august

Bussterminalen i Brumunddal flyttes fra Øverbakkvegen til Sjurstuvegen f.o.m. 22. august. 

Øverbakkvegen skal graves opp for utskifting av VA-anlegg. Samtidig skal bussterminalen oppgraderes.

Det er ventet sluttført i november/desember 2017

Bussene får følgende oppstilling:

Plattform 1

Linje

Destinasjon

170

Moelv - Gjøvik 

170

Hamar - Elverum

Plattform 2

Linje

Destinasjon

012

Hamar  

013

Hersoug - Jølstad

014

Stavsjø

015

Byflaten - Rudshøgda - ( Moelv )

016

Furnesåsen

017

Jessnes - Hamar

019

Stensengdalen - Jølstad

020

Tingnes

023

Sanden

024

Arneberg

025

Nybygda

026

Brumund

208

Åshøgda - Rudshøgda

210

Furnes ungdomsskole

211

Gropen

213

Nybygda - Furnes - Hamar

220

Jessnes - Furnes u.skole

Plattform 3

Linje

Destinasjon

B3 

Hamar - Stange

012

Hersoug - Moelv

016

Furnesåsen

020

Tingnes

214

Moelv  

216

Hamar

Plattform 4

Linje

Destinasjon

B3 

Fossum

Holdeplass 1: Sjurstuvegen (fremste plattform) 

Holdeplass 2: Sjurstuvegen (Bakre plattform)

Holdeplass 3: Lillevegen sørgående

Holdeplass 4: Lillevegen nordgående