Endringer i FLEX-tilbudet Hedmarken

Det ble fra 20. juni endringer i FLEX-tilbudet på Hedmarken. Endringene finner du her. 

FLEX 1213 erstattes med rutesatte turer mellom Gaupen og Brumunddal via Jølstad på rute 019

FLEX 1214 opprettholdes som FLEX

FLEX 1216 erstattes med rutesatte turer på rute 016

FLEX 1217 erstattes med rutesatte turer på rute 023 mellom Helleberget og Brumunddal. Tilbudet mellom Jessnes og Brumunddal utgår.

FLEX 1218 opprettholdes som FLEX

FLEX 1224 opprettholdes som FLEX

FLEX 1225 erstattes med rutesatte turer på rute 025

FLEX 1226 opprettholdes som FLEX i Østre Brumund og erstattes med rutesatte turer mellom Gundersvea og Brumunddal

FLEX 1271 opprettholdes som FLEX

FLEX 1272 opprettholdes som FLEX

FLEX 1274 utgår

FLEX 1316 utgår

FLEX 1317 erstattes med rutesatte turer på rute 017

FLEX 1340 opprettholdes som FLEX

FLEX 1341 erstattes med rutesatte turer på rute 041. Over Birkelymoen opprettholdes kun skoleruter.

FLEX 1533 opprettholdes som FLEX

FLEX 1534 opprettholdes som FLEX

FLEX 1751 erstattes med rutesatte turer på rute 051

FLEX 1752 utgår

FLEX 1753 erstattes delvis med rutesatte turer på rute 053, og opprettholdes delvis som FLEX

FLEX 1754 opprettholdes som FLEX

FLEX 1755 opprettholdes som FLEX

FLEX 1756 opprettholdes som FLEX 

Alle tabellene finner du her. Eller ring 02040 for spørsmål.