Grønne reisetall i hele fylket

Hedmark Trafikk har lagt bak seg 1. tertial og kan vise til gode resultater for kollektivtrafikken i fylket. Per 30.4 2016 har foretaket en økning på 10,1 prosent ordinære reiser sammenliknet med samme periode i 2015.

Like gledelig er det å kunne vise til økning i hele fylket i april måned med 27,7 prosent økning. (Færre arbeidsdager i april 2015 enn 2016 på grunn av påsken) Det tar tid før man ser resultater ved ruteendringer og det er tydelig at endringer og tilpasninger som ble gjort i Elverum, Glåmdalen og Hamar det siste året begynner å gi resultater.  I tillegg til rutetilbudet mener foretaket at bedre synlighet, fokus på markedsføring og informasjon og at folk er mer bevisst på miljø («det grønne skiftet») er årsaken til at flere tar buss.

Sommerkampanje

Sommerbilletten er i salg fra og med 13. juni. Dette er en godt innarbeidet billett der man kan reise for kr. 650,- voksen og kr. 325,- barn/ungdom i skolens sommerferie i hele Hedmark og Oppland.

I tillegg fortsetter vi med 10 kroner på bybuss i Hamar, Elverum og Kongsvinger.

 

Det jobbes kontinuerlig med å få enda flere til å reise kollektivt, og tiltak for å redusere antall ledige seter er viktig. Det gjelder både utvikling og vurdering av rutetilbudet, god informasjon og enkle produkt- og betalingsløsninger. Nye tiltak og endringer må hele tiden sees i sammenheng med de økonomiske rammene foretaket må forholde seg til.

Foretaket forventer minst å kunne nå eiers målsetning om 3 prosent økning i antall reiser sammenliknet med 2015 i løpet av 2016. Det tilsvarer ca. 70.000 flere nye ordinære reiser i 2016.

Under viser lokal versjon for hver enkelt region. 

Glåmdalen:

Nytt anbud starter opp 1. juli 2016. Vi går en spennende tid i møte med nytt materiell og noen tilpasninger av rutetilbudet. Sommeren 2015 gjorde vi større endringer på bybussen i Kongsvinger og det viser seg gjennom våre tall at vi har en økning på disse linjene. Fra høsten styrker vi bybusstilbudet noe for å gi et enda bedre tilbud.

Rute 470 mellom Sand og Eidsvoll som startet i januar 2016 har også visst seg å være en suksess, og i samarbeid med Nord-Odal kommune og Nettbuss, øker vi tilbudet fra 1. juli.

Østerdalen:

I Elverum har vi det siste året gjort flere tilpasninger for å bygge et godt bybussnett. Det er utfordrende, men Hedmark Trafikk har et godt samarbeid med kommunen og vi ser nå at vi også får flere reisende i bybussområdet.

Ringbuss Tynset hadde oppstart 1.juli 2015. I januar ble det gjennomført en informasjonskampanje for å opplyse om tilbudet. I månedene etter denne kampanjen har vi hatt økning i antall reisende sammenliknet med månedene før informasjonskampanjen.

Foretaket vil i løpet av sommer/høst fokusere på rute 952 mellom Koppang – Rendalen – Tylldalen - Tynset, samt rute 751 mellom Elverum – Trysil – Engerdal for å bekjentgjøre tilbudet på disse strekningene.

 

Hedmarken:

Bybuss Hamar viser positive tall, med ca. 65.000 flere ordinære reiser 1. tertial 2016 mot 2015.

Herunder kommer B3 som hadde oppstart mars 2015 hvor vi har hatt meget gode tall. I år har denne ruta i perioden januar- april ca. 99.000 ordinære reiser. I perioden mars-desember 2015 hadde vi i underkant av 200.000 ordinære reiser på strekningen.

Fra høsten starter en ny linje mellom Gjøvik og Hamar, rute 171, som er en ekspressrute. Med 2 avganger morgen og 2 avganger ettermiddag håper vi å kunne gi et godt tilbud til de som reiser denne strekningen daglig. Bussen vil stoppe på følgende steder; Hamar skysstasjon, Hamar sykehus, Nydal E6, Brumunddal E6, Mjøsbrua vest, og Gjøvik skysstasjon.  Fra Hamar til Gjøvik vil reisetiden være ca. 50 min.

Denne linjen er et prøveprosjekt og et samarbeidsprosjekt mellom Opplandstrafikk og Hedmark Trafikk.