Invitasjon til markering av oppstart av nytt busstilbud

Vi inviterer til markering av oppstart av nytt busstilbud i Østerdalen. 

Sted: Tynset
1. juli Kl. 11:00-11:30
Velkommen ønskes av Arne Fredheim v/ Hedmark Trafikk
Innslag av Trøndebilene AS v/ Vidar Kjesbu
Offisiell åpning av Anne Karin Torp Adolfsen v/Hedmark Fylkeskommune
kl. 11:30-13:00
Servering av pølser, kake og kaffe

Det vil også bli en enkel markering i Elverum, 23. juli for de som ikke har
anledning til å være til stede på Tynset.
Denne markeringen vil finne sted på skysstasjonen i Elverum kl 11-13.

Vi ønsker deg/dere hjertelig velkommen!