Kontraktsignering anropsstyrt transport og spesialtransport 2016

Hedmark Trafikk FKF signerte mandag 15.2.2016 kontrakt om anropsstyrt transport for Hamarregionen og Glåmdalsregionen og spesialkjøring for Hamar kommune. Avtalen har en varighet på 4 år fra 1. juli 2016.

Anropsstyrt transport

Taxi Hedmark AS vant anbudet for anropsstyrt transport for både Hamarregionen og Glåmdalsregionen. Tilbudspakken var vektet med 85% pris, 10 % kvalitet og 5 % miljø. Oppdraget for rammeavtalen om anropsstyrt omfatter i hovedsak skolebarnkjøring Det er estimert ca. 75000 oppdrag og 1,6 millioner km for dette anbudet.

Fra venstre; Jostein Bjøntegård (styreleder Taxi Hedmark) og Anne-Lise Bakken (Styreleder i Hedmark Trafikk)

Spesialtransport Hamar kommune

Nettbuss AS vant transport for spesialtransport for Hamar kommune. Tilbudet for spesialtransport for Hamar kommune var vektet med 60 % pris, 30 % kvalitet, 10 % miljø. Anbudet innebærer kjøring på oppdrag fra Hamar kommune med universelt utformet minibussmateriell.

Regiondirektør Arild Nylend i Nettbuss As er fornøyd med at de vant anbudet som var viktig for Nett

buss og gjenvinne. Nylend påpekte at konkurransen var ryddig strukturert og vektet på en god måte. Han har også forståelse for inndelingen av pakkene og tror at både taxi og buss næringen vil komme styrket ut av denne avtalen.

Fra venstre; Arild Nylend (Regionsdirektør i Nettbuss) og Anne-Lise Bakken (Styreleder i Hedmark Trafikk)

Jostein Bjøntegård, styreleder i Taxi Hedmark føyer seg til det Nylend, og legger til at de er klare til å ta fatt på jobben avtalen innebærer. 

Fv. Arild Nylend (Regionsdirektør i Nettbuss), Anne-Lise Bakken (Styreleder i Hedmark Trafikk), Jostein Bjøntegård (Styreleder i Taxi Hedmark)

Fv. Arild Nylend (Regionsdirektør i Nettbuss), Anne-Lise Bakken (Styreleder i Hedmark Trafikk), Jostein Bjøntegård (Styreleder i Taxi Hedmark)