NYHET - Endringer i busstilbudet fra 1. juli

Her finner du de største endringene fra 1. juli i Glåmdalen. 

Hovedendringer fra 1. juli:

Linje 400 - Sand-Skarnes-E16-Fulu-Kongsvinger

• Endret trasé. Bussen vil kjøre de fleste avganger på E16 mellom Skarnes og Fulu, og

derfra gamle E16 inn til Kongsvinger

• Kjører som tidligere på strekningen Sand-Skarnes.

• Sand-Skarnes-Kongsvinger får flere avganger

• Stopper på holdeplass på Slomarka og Sander som ligger på E16-rampene.

Park and ride fra begge steder. Bruker 14 min fra Sander E16 til Rådhuset

• Får bedre lørdagstilbud

• Korresponderer med noen avganger på linje 470 på Sand, til/fra Knapper/Mo

• Takter med tog til og fra Oslo på Skarnes

• Gir reisemuligheter videre med buss fra Kongsvinger, til Elverum, Charlottenberg

og bybussene

 

Linje 410 - Sand-Bunes-Knapper-Mo-Skarnes

• Får lørdagstilbud - 2 avganger hver vei

• Kjører i sommerferien, 3 avganger hver vei til og fra Skarnes.

• Kjører alle avganger om Knapper. Noen om Bunes.

 

Linje 415 - Skarnes-Galterud-Kongsvinger

• Får lørdagstilbud - 2 avganger hver vei

• Kjører 5 avganger hver vei

 

Linje 470 - Sand-Eidsvoll

• Får 9 avganger hver vei til Eidsvoll. Noen starter også på Mo/Knapper, og ender der

Noen avganger korresponderer med rute 400 på Sand

• Kan benyttes for reise mot Hamar via Eidsvoll

• Korresponderer med linje 400 med avgang til Bruvoll fengsel

Hovedendringer fra 22. august:

(disse endringene kommer i tillegg til endringene 1. juli)

 

Linje 400 - Sand-Skarnes-E16-Fulu-Kongsvinger

• Direkte skolebuss fra Sand til Kongsvinger. Bruker 50 minutter fra Sand til Kongsvinger rådhus.

 
Linje 410 - Sand-Bunes-Knapper-Mo-Skarnes

• En avgang morgen og ettermiddag direkte til og fra Kongsvinger. Bruker 50 min fra Sand

til Kongsvinger stasjon og 40 min fra Garvik til Kongsvinger stasjon og tilsvarende omvendt.

Solør

Hovedendringer fra 22. august:

 

Generelt:

• Noen bussavganger i Åsnes endres, tilpasset skolene.

 - særlig rundt Jara skole hvor sluttidene endres

- Strekningen Flisa-Sønsterud-Velta-Vermundsjøen, inkludert Knappom.

• Bedre reisemulighet Kirkenær – Svullrya

 

Ellers:

• Enkelte endringer på avganger tilpasset skoleelever kan forekomme. Se alle endringer

og justeringer på www.hedmark-trafikk.no.

  

Kongsvinger - Eidskog

 

Hovedendringer fra 22. august:

 

Bybussene:

• B1 vil kjøre mandag til fredag frem til kl. 22.00

• B1 vil kjøre lørdager frem til kl. 18.00

• B2 får noen små trasé-endringer.

• B2 vil kjøre til Sæter gård, Politihøgskolen og sykehuset.

 

Lokalruter:

• Få endringer

• I Eidskog endres på mandager hvor lokale busser tilpasset skoleelever har kun 1 hjemkjøring