Ruteendringer - 400, 410 og 460

Fra og med 4. januar er det endringer på følgende ruter: 
400, 410 og 460
I tillegg er det opprettet ny rute mellom Sand og Eidsvoll. 

Fra 4. januar 2016 endres:

Rute 400, avgang fra Sand 0458 kjøres 5 min tidligere, 0453.

Rute 410,

  • fra Sand 0550 kjøres 5 min tidligere, 0545.
  • fra Skarnes 0612 kjøres 22 min tidligere, 0550.
  • avgang fra Kongsvinger 0835, om Mo 0944, kjøres om Bunes til Sand.

Rute 460, Oppstad – Slåstad, avg 0725 kjøres 0720, 5 min tidligere.

Rute 470, Sand – Eidsvoll.  NY  rute.  Avg fra Sand, 0621, 0821, 1421, 1621, og fra Eidsvoll 0701, 0901, 1501, 1701. Kjøres med minibuss. Korresp med tog på Eidsvoll, mot Oslo og Hamar.