Rutetransport Glåmdalen 2016

Det gjennomføres en anbudskonkurranse for kollektivtransport med buss (skoleruter og ordinær rutedrift) i følgende kommuner: Våler, Åsnes, Grue, Kongsvinger, Eidskog, Sør-Odal og Nord-Odal. Anslått volum er 3.000.000 rutekilometer (tidtabell omgjort til kilometer) første driftsåret.

Anbudet tar utgangspunkt i de rammer som fremkommer av «Tiltaksplanen for Hedmark Trafikk FKF 2014-2017», vedtatt av fylkestinget i desember 2013.

Anbudet inkludere linje 500 Kongsvinger-Elverum, linje 575 Kongsvinger-Charlottenberg, bybuss Kongsvinger samt andre lokal-/skoleruter i angitte kommuner.

 

Konkurransen ble kunngjort på www.doffin.no den 13. mars 2015. 

Oppstart for kontrakten er 1. juli 2016. Kontrakten gjelder for 10 år, til og med 30.6.2026. 

Frist for prekvalifisering er (planlagt) 20. april.  Les kunngjøringen her 

  • Kunngjøring nummer: 129270
  • Doffin referanse: 2015-944150
  • TED Referanse: 2015/S 054-095420

All kommunikasjon i forbindelse med anbudet (svar på spørsmål, tilleggsinformasjon mv.) vil foregå via Doffin.no. Det er derfor viktig at interesserte registrerer seg som brukere på Doffin og melder seg som interessent på ovenstående anbud.

Angitte datoer/tidsfrister ovenfor er preliminære og kan bli endret, følg med på kunngjøringen på www.doffin.no (datoene her blir ikke fortløpende oppdaterte).

 

For mer informasjon se kunngjøring og dokumenter på Doffin.

 

Kontaktperson i Hedmark Trafikk er: Martin Halvarsson, telefon (+47) 62 54 45 10.