Rutetransport Glåmdalen 2016

Anbud rutetransport for Glåmdalen 2016 er nå avgjort. 

Hedmark Trafikk FKF vedtok 23. juni 2015 at avtalen for rutetransport Glåmdalen 2016 tildeles Nettbuss Øst AS. 

Konkurransen stod mellom følgende tilbydere; Boreal Transport Midt-Norge AS, Nettbuss Øst AS og Trønderbilene AS.

 

Oppdraget gjelder persontransport innen 7 kommuner; Våler, Åsnes, Grue, Kongsvinger, Eidskog, Sør-Odal og Nord-Odal. Produksjonen omfatter regionlinjer, bylinjer, lokal-/skolelinjer beregnet til 3.064.080 rutekilometer (rutetidtabellen målt i kilometer).

Kontrakten vil ha en varighet fra 1.7.2016 og løper i ti år frem til og med 30.6.2026. Kontrakten har en beregnet verdi på over 0,9 milliarder kroner.

Tilbudene ble vektet med 70 % pris, 20 % miljø og 10 % kvalitet.

Nå har kommet dit at vi har anbudsutsatt all busstrafikk i Hedmark for mange år framover. Langsiktige og gode avtaler for både operatører og Hedmark Trafikk.

Det gir oss mulighet til å fokusere på å bli enda bedre på områder som skoleskyss, overordnet ruteplanlegging, og markedsføring og omdømmebygging. I tillegg gir det oss større rom for å jobbe med framtidsrettede prosjekter.

For spørsmål, ta kontakt med:

Arne Fredheim, direktør m. 46 84 64 80

Tor Haugstulen ,driftssjef m. 91 86 27 60

Martin Halvarsson, prosjektansvarlig  m. 45 61 42 38