Viktig beskjed til elever i videregående skole uten gyldig skyssbevis

Elever i videregående skole har selv ansvar for at de har gyldig skyssbevis. Hvis ikke dette kan fremvises på bussen må eleven betale for reisen selv. Fra 1. september vil det bli billettkontroller på skolebussene.

Fra den datoen må elevene  fremvise enten gyldig skysskort, midlertidig skyssbevis eller betalt billett. Betalte billett blir ikke refundert. Skolene kan skrive ut midlertidig skyssbevis til elever som har fått innvilget skoleskyss, men ennå ikke mottatt skysskortet. Dette benyttes frem til skysskortet kommer. Dersom man ikke har rett på skoleskyss kan man kjøpe periodebillett eller enkeltbilletter. Dersom elevene får sitte på bussen uten gyldig reisebevis er dette på eget ansvar og vedkommende risikerer bot ved eventuell billettkontroll.

Hvis du har krav på skoleskyss, men ikke har søkt, kan du gjøre dette her.