Viktige endringer for rutene 170, 400, 500 og 575 fra 17. august.

Husk ruteendringer fra 17. august. Her finner du de viktigste endringene for rutene 170, 400, 500 og 575. 

De viktigste endringene på rute 170 er:

• Alle turer kjører ca. 10-15 minutter senere
• Ankomst Hamar skysstasjon 10 på er endret til ankomst Hamar skysstasjon 5 på hel, avgang fra Hamar skysstasjon 00/hel.
• Nytt kjøremønster i Elverum
• Flere avganger til Moelv og Gjøvik
• Flere avganger takter mot toget til/fra Oslo på Hamar

De viktigste endringene på rute 400 er:

• Kjører Sand-Skarnes-Kongsvinger tur/retur
• Flere avganger takter med toget mellom Kongsvinger-Oslo
• Ruten er forlenget til Mo og Knapper

De viktigste endringene på rute 500/575 er:

• Alle avganger takter med toget mellom Kongsvinger-Oslo, Bybuss Kongsvinger og øvrige ruter

  • Skolebusser i Åsnes takter med rute 500 på Flisa

For detaljert informasjon bruk ruteplanleggeren vår eller se rutetabeller.