Pris på Sykkel/spark, Flex og gebyrer

Prisene gjelder fra 1. juli 2016

 

SYKKEL / SPARK

Enkeltbillett: 25,-

Med periodebillett: GRATIS

 

FLEX

40 kroner for voksen og student. 20 kroner for barn og honnør. Gratis overgang fra FLEX til FLEX. Gir også overgangsrabatt på ordinære bussruter. Skal man ha overgang fra buss til FLEX, må begge billettene kjøpes på bussen.

 

ALDERSGRENSER

Barn

4 år t.o.m. 15 år

Ungdom

16 år t.o.m. 19 år

Student

16 år t.o.m. 29 år

Ung voksen

20 år t.o.m. 29 år

Honnør (gjelder også uføretrygdede og blinde)

Fra 67 år

 

GEBYRER

Engangsgebyr på kr. 50,- ved 1. gangs kjøp av Innlandskortet på buss.

Kontrollgebyr på ugyldig billett på inntil kr. 500,- Forfalskning kan politianmeldes.