Priser bussgods/pakker

Her er oversikt over priser ved forsendelse med buss:

Vekt:

Pris:

Inntil 1 kg

kr 80,-

Inntil 5 kg

kr 105,-

Inntil 10 kg

kr 115,-

Inntil 25 kg

kr 150,-

Inntil 50 kg

kr 215,-

Inntil 75 kg

kr 250,-

Inntil 100 kg

kr 290,-

Inntil 125 kg

kr 335,-

Inntil 150 kg

kr 435,-

Inntil 175 kg

kr 525,-

Inntil 200 kg

kr 610,-

Inntil 225 kg

kr 710,-

Inntil 250 kg

kr 805,-

Inntil 275 kg

kr 905,-

Inntil 300 kg

kr 1005,-

 

Merk:

Alle oppgitte beløp/priser er inkludert lovfestet merverdigavgift.

Volumberegning gjelder for gods som tar plass i volum og lengde. Beregn: Lengde 10 dm* Bredde 10 dm* Høyde 10dm* = 1000dm3/3,5 = Gir vekt avrundet opp til hele kg. Skal brukes når den gir høyere pris enn vektprisen.

Fakturaavgift kr 100,- ved månedsfaktura under 300,- .

Ved evt. erstatning gjelder vegfraktloven.