1. Grunnlag og virksomhetsområde

  • Alle som befinner seg på transportmidler som kjøres i regi av Opplandstrafikk eller Hedmark Trafikk, eller på tilhørende terminaler / rutebilstasjoner / stasjonsområder.
  • Ved en reise inngår den reisende en transportavtale med transportør. Denne håndboken inngår som en del av transportavtalen.
  • Denne håndboken erstatter felles Takst- og regelhåndbok for Oppland og Hedmark fylke fra oktober 2007.
  • Håndbokas regler er i tråd med «Befordringsvedtekter godkjent av Samferdsels-departementet 27. februar 2004».

 

Gjelder ikke:

  • For ruter kjørt i regi av Norway Bussekspress, TIMEkspressen, Nettbussexpress, Trysilekspressen eller andre bussruter som kjører uten fylkeskommunalt tilskudd. Se pkt. 5.8.