10. Billettering

10.1 Utstedelse av billetter

 • Sjåfør skal veilede passasjer til å kjøpe riktig billett.
 • Kunden er selv ansvarlig for å ha gyldig billett og legitimasjon om bord på reisen.
 • Ved kjøp av rabattert billett må det vises gyldig legitimasjon.
 • Billett eller kort skal oppbevares under hele reisen og skal uoppfordret vises ved kontroll, sammen med fyldig legitimasjon.

 

10.2 Kontroll

Kontroll kan foretas av kontrollør, sjåfør eller annen bemyndiget person, og disse har rett til: 

 • Når som helst å få seg forevist billett, kort og / eller moderasjonsbevis for rabattert billett.
 • Å vise bort kunden fra transportmiddelet.
 • Å kreve at kunden betaler ordinær billett ved åpenbart forsøk på misbruk av rabattordninger, eller forlater bussen. (unntatt skoleelever i grunnskolen og personer under 16 år).
 • Kontrollør kan ilegge gebyr til reisende som ikke kan legge frem gyldig billett / legitimasjon eller kort. Dersom en kunde er uenig i kontrollgebyret, kan det bare omgjøres av Hedmark Trafikk.
 • Eventuelle klager over ilagt kontrollgebyr må rettes skriftlig til Hedmark Trafikk innen 8 dager.

 For kontrollør er det utarbeidet egen instruks. For kontroll og behandling av grunnskoleelever er det egne regler.
 

10.3 Reklamasjon på billetter

 • All reklamasjon på billetter må rettes umiddelbart til sjåfør, innen 10 minutter pga. tidssperre i billettmaskinen, eller til et salgskontor.
 • Dersom sjåfør eller salgskontor ikke kan imøtekomme kunden, må reklamasjonen rettes skriftlig til Opplandstrafikk eller Hedmark Trafikk.
 • Dokumentasjon skal vedlegges. Reklamasjon uten dokumentasjon blir ikke behandlet.