11. Prisregulativ

11.1     Sonepris

  • Det benyttes sonepris i Oppland og Hedmark. I et soneprissystem deles ruteområdet inn i
  • geografiske soner med faste, kartfestede grenser. Pris for en reise bestemmes av hvor mange soner reisen går gjennom, inklusiv fra-sone og til-sone for reisen. Pris regnes ut etter korteste vei.

 

11.2     Spesialpris

  • Kan fastsettes av fylkeskommunene ut fra markedsvurderinger og trafikale hensyn. Reisepenger (verdi) skal aksepteres som betalingsmiddel.

 

11.3     Prisregulativ

  • Ved på- og avstigning i de respektive fylkene har Oppland og Hedmark forskjellige priser. Se fylkesvise pristabeller. Gjelder også gods.
  • For bestillingsruter, enkelte ekspressruter og nattbusser gjelder egne priser.  Se pristabell.

 

11.4     Fylkeskryssende priser

  • Når kundens reise går over fylkesgrensen mellom Oppland og Hedmark, benyttes en egen pris-formel for å beregne prisen på reisen. Man kan ikke se på antall soner og benytte de fylkesvise pristabellene. For å finne prisen på denne reisen, benytt reiseplanleggeren vi har på vår hjemmeside, www.hedmark-trafikk.no.