12. Legitimasjoner

12.1 Godkjente legitimasjoner

 • Førerkort.
 • Pass.
 • Bankkort med bilde.
 • Postens id-kort.
 • Gyldig studentlegitimasjon.
 • Vernepliktsbok eller tjenestebevis.
 • Personer under 67 år som har uføretrygd, skal vise legitimasjon fra NAV.
 • Blinde skal vise legitimasjon fra Norges Blindeforbund.
 • Ledsager for blinde/døvblinde skal ha legitimasjon utstedt av Skådalen kompetansesenter.

 

12.1.1  Studentlegitimasjon

 • Gyldig studentbevis med bilde.
 • Attestasjon fra skole sammen med godkjent legitimasjon, med foto.
 • Gyldig medlemskort i ANSA (Association of Norwegian Students Abroad), sammen med godkjent legitimasjon med bilde.

 

12.1.2  Ledsager til døvblinde - tilleggslegitimasjon

 • I samsvar med Rundskriv N-6/88 har døvblinde fra 1. juli 1988 som hovedregel rett til å ta med seg en person gratis på alle kollektive transportmidler, unntatt fly, mot framvisning av tilleggslegitimasjon fra Statens sentralteam for døvblinde.

 

12.1.3  Ledsagerbevis

 • Ledsagerbevis utstedes til funksjonshemmede med behov for bistand. Kommunene utsteder bevisene etter søknad.
 • Ledsagerbevis gjelder på alle rutegående kollektivmidler hvor Opplandstrafikk eller Hedmark Trafikk er prismyndighet.
 • Den funksjonshemmede velger selv hvem de vil bruke som ledsager fra gang til gang. Som hovedregel er det tilstrekkelig med én ledsager.
 • Ledsager betaler ikke billett. Ledsager reiser gratis på den funksjonshemmedes billett.
 • Funksjonshemmede med ledsager gis ikke fortrinnsrett framfor andre passasjerer.

Ledsagerbeviset skal inneholde:

 • Bilde.
 • Navn og adresse på kortinnehaver.
 • Stempel og signatur fra kommunen.
 • Gyldighetsperiode.

Misbruk av ordningen meldes til henholdsvis Opplandstrafikk eller Hedmark Trafikk. 

 

12.1.4  Vernepliktsbok

Vernepliktsbok eller tjenestebevis for militærrabatt.

 

12.1.5  Legitimasjon fra NAV

For personer under 67 år som har uføretrygd.

 

12.1.6  Legitimasjon fra Norges Blindeforbund

For blinde.