14. Reisegods og annet gods

14.1 Reisegods

  • Her inngår brev, pakker og annet gods som kan sendes med buss. Ved forsendelsen gjelder eget prisregulativ, se pristabell.  Det er begrensninger i vekt og omfang for hva som kan sendes med buss. Maks vekt pr. kolli, 25 kg.
  • Egne godspriser gjelder.
  • Sykler, som kan demonteres eller legges sammen, kan medtas i bagasjerom. Andre sykler medtas kun på busser med sykkelstativ, eller annen egnet plassering, så langt plassen rekker og føreren finner det forsvarlig.

 

14.1.1  Framføring av gods

  • Dersom avsender ønsker at godset skal sendes så fort som mulig, eller være framme til et bestemt tidspunkt, må dette avtales spesielt med ekspedisjon eller transportør. Dersom mottaker ikke kan hente gods direkte fra bussen, skal godset leveres inn på nærmeste godsekspedisjon.

 

14.1.2  Ansvar og erstatning

  • Selskapet er ansvarlig for tap eller skade på godset så lenge det er om bord i bussen og godtgjørelse er betalt. Gjelder ikke dersom tapet eller skaden skyldes feil eller forsømmelse fra eier.
  • Dersom gods forutsettes satt av bussen underveis, etter avsenders/mottakers ønsker, opphører transportørens ansvar. Dersom gods skades eller kommer bort, i forbindelse med omlasting, er det transportørens ansvar.
  • Erstatningskrav må fremmes skriftlig innen 1 uke til transportør eller ekspedisjonen som har utlevert varen. Skadet vare og emballasje må framvises uten ugrunnet opphold. Bortkommet gods erstattes etter «Vedtekter for befordring av gods med Norges rutebiler».