15. Hittegods

  • Alle etterlatte saker i bussen, skal sjåføren snarest mulig levere til rutebilselskapet.
  • I Oppland også til nærmeste skysstasjon.
  • Uidentifisert bagasje kan settes av omgående.
  • Innkommet hittegods oppbevares i 1 måned. Dersom gjenglemte gjenstander i løpet av denne tiden ikke blir etterspurt, blir de avhendet.
  • Verdisaker blir registrert og overlevert politi eller lensmannskontor snarest.