16. Klager og ansvar

16.1 Selskapets ansvar ved forsinkelser og innstillinger

  • Transportøren skal om mulig informere passasjerene om innstillinger, forsinkelser og andre driftsforstyrrelser og angi hvordan passasjerene kan forholde seg. Mindre forsinkelser kan forekomme.
  • Forsinkelser som allerede foreligger når avtalen om befordring blir inngått anses akseptert av passasjeren.
  • Innstilles eller avbrytes en rute underveis, skal transportør ut fra forutsetningene i det aktuelle tilfelle sørge for viderebefordring innen rimelig tid, i henhold til Hedmarks reisegarantiordning, pkt. 17.

 

16.2 Ansvar for skade på person

  • Ved skade på person har trafikkselskapet ansvar etter bestemmelsene i Bilansvarsloven.
  • Hedmark Trafikk skal varsles umiddelbart.

 

16.3 Klager/erstatning

Reisende som vil levere en klage eller kreve erstatning for skader som skyldes transportør/rutebilselskap, må henvende seg skriftlig til administrasjonen i vedkommende selskap eller til:

 

Opplandstrafikk
  • post@opplandstrafikk.no eller telefon 07 177
Hedmark Trafikk
  • avvik@hedmark-trafikk.no eller telefon 02 040