2. Sjåførens betjening av kunder

Sjåføren er kollektivtrafikkens «førstelinje» i møte med kundene. Det er derfor meget viktig at sjåføren er hyggelig og opptrer korrekt når det gjelder språk og oppførsel, i møte med kundene. Sjåføren skal også kunne gi kundene god og korrekt veiledning når dette er nødvendig.

 

Sjåføren skal påse at:

 • Kunden alltid kjøper/validerer billett eller kort ved påstigning.
 • Kunden får korrekt informasjon om priser, billetter og rabatter.
 • Kunder som ber om rabatterte billetter som honnør, student og militære, viser gyldig bevis for rettigheten.
 • Det blir informert om at setebelte skal benyttes.
 • Kunden kommer på plass før reisen starter.
 • Kunden kommer trygt ut av bussen ved reisens slutt.
 • Kunden får beskjed dersom avvik i reisen foreligger.
 • Kunder som har kort som ikke virker, eller kort som ikke blir oppdatert fra nettbutikken SKAL få en kvittering fra sjåføren.
  • Kvitteringen kan være en utskrift fra kortoperasjoner eller
   en spesialbillett til kr. 0,-.
  • Dette gjelder både ordinære reisende og skoleelever.