3. Kunden

3.1  Opptreden

a)    Kunden skal til en hver tid uoppfordret kunne legge frem gyldig billett og bevis på eventuell moderasjon for kontrollør eller sjåfør.

b)    Kunden plikter å ta hensyn til andre reisende og innrette seg etter vanlige sikkerhetsregler.

c)    Setebelte og annet sikringsutstyr skal benyttes der dette er tilgjengelig.

d)    Under fart er det ikke tillatt å samtale med, eller på annen måte forstyrre føreren.

e)    Nytelse av alkoholholdige drikkevarer eller andre rusmidler er forbudt.

f)    Sjåføren kan nekte å ta med kunder som er synlig påvirket av rusmidler, eller som på annen måte kan bli til ulempe eller ubehag for de øvrige reisende.

g)    Kunder som opptrer usømmelig eller som på annen måte sjenerer de øvrige passasjerer, kan vises bort.

h)    Viktig at kunden gir tegn til sjåføren for at han/hun skal stoppe når kunden står på bussholdeplass. 

 

3.2  Kundens ansvar for gyldig billett

a)    Billett skal løses/ valideres ved påstigning, dersom det ikke foreligger annen avtale.

b)    Den reisende må selv kontrollere at det er mottatt riktig billett og vekslepenger. Reklamasjon må om mulig skje på stedet.

c)    Får den reisende ikke løst billett til rett tid, skal dette gis tilkjenne overfor sjåføren snarest mulig og før transportmiddelet forlates.

d)    Billett skal oppbevares under hele reisen sammen med eventuelt moderasjonsbevis.

 

3.3  Ansvarsregler

Skade som kunden påfører transportmidlet eller innretninger, kan kreves erstattet.