4. Kundegrupper

4. Kundegrupper

Kundegruppen den enkelte tilhører, bestemmer hvilken pris som skal betales ved en bussreise.

 

4.1 Barn

 • Fra fylte 4 år t.o.m. 15 år.

 

4.2 Ungdom

 • Fra fylte 16 år t.o.m. 19 år. Gjelder kun periodebillett.

 

4.3 Student

 • Fra fylte 16 år t.o.m. 29 år.
 • Som student regnes personer som studerer og har gyldig skole-/studentbevis, se pkt. 12.1.
Følgende har ikke krav på studentrabatt:
 • Lærlinger.
 • Hjelpeelever.
 • Elever ved voksenopplæringen.

 

4.4 Ung voksen

 • Fra fylte 20 år t.o.m. 29 år.

 

4.5 Voksen

 • Fra fylte 16 år t.o.m. 66 år.

 

4.6 Militær

 • Kun på enkeltbillett. Personell i førstegangstjeneste betaler barnebillett i tjenesteperioden mot fremvisning av tjenestebevis, jf. pkt. 12.1.4

 

4.7 Honnør

 • Fra 67 år, uføretrygdede, blinde eller døvblinde.
 • Førtidspensjonerte fra 62 t.o.m. 66 år har ikke rett på honnørrabatt.

 

4.8 Ledsager

 • Ektefelle/samboer/partner registrert i henhold til partnerskapsloven til den som har honnørrabatt, kan løse honnørbillett når de reiser sammen.
 • Ledsager til funksjonshemmet betaler ikke billett. Funksjonshemmet betaler honnørbillett.
 • Ledsager til pasient i henhold til pkt. 4.10.4
 • Andre ledsagere, som har gyldig ledsagerbevis, se pkt. 12.1.3.

 

4.9 Grupper

 • En gruppe regnes fra 5 personer.
 • Grupper på 5 - 14 personer.  Ingen forhåndsbestilling nødvendig.
 • Grupper på 15 - 25 personer. Må bestille plass dagen i forveien. Henvendelse gjøres til lokalt busselskap.
 • Grupper på over 25 personer. Må bestille egen transport.

 

4.10 Andre grupper/kategorier:

4.10.1 Barnehager, SFO, skole

 • Barn og voksne i barnehage, SFO og skole, uansett alder.
 • Gjelder kun for gruppereiser på tur og ikke ved transport til eller fra barnehage, SFO og skole.
 • Det må være med minst en voksen.

 

4.10.2 Familie

 • Inntil 2 barn gratis pr. voksen. Barn i henhold til pkt. 4.1
 • Egen billett.
 • Kan ikke kombineres med andre rabatter.
 • Det innrømmes ikke rabatt ved bruk av reisepenger.
   

4.10.3 Hund

 • Hund med skulderhøyde over 40 cm. betaler 50% av voksenpris.
 • Hunder skal holdes i bånd under transporten og plasseres slik at de ikke sjenerer andre, og ikke i setet.
 • Aggressive eller sjenerende hunder kan forlanges satt av under transporten.
Følgende hunder befordres fritt:
 • Politihund sammen med politi i uniform.
 • Førerhund sammen med blind.
 • Førerhund under opplæring iført sele merket med «Norges Blindeforbunds Førerskole».
 • Instruktør for førerhund under opplæring.
 • Hund som sitter på passasjerens fang (skulderhøyde under 40 cm).

 

4.10.4 Pasient

 • Tidligere kunne kunder som reiser til/fra sykehus/lege med innkallingbrev fra Helse Øst eller lignende reise gratis. Denne ordningen opphører den 1.10.2016. Dog kan pasienter som ikke har fått med seg denne informasjonen reiser på innkallingbrev til og med 30. november 2016. Etter denne datoen er det helt slutt på ordningen.

 

4.10.5 Barnevogner/rullestol/rullator

 • Tas med så langt det er plass og godkjent sikring. Skal anbringes etter anvisning av sjåføren.