5. Billettyper

5. Billettyper

Det finnes papirbilletter og elektroniske billetter. Billetter som gjelder for en bestemt strekning, aksepteres av alle selskap som har avtale med Hedmark Trafikk / Opplandstrafikk. Elektroniske billetter lagres i Innlandskortet eller på mobiltelefon.

 

5.1 Papirbillett (enkeltbillett)

 • Billett som gjelder for én reise, kan omfatte reise med ett eller flere transportmidler.
 • For overgangsbestemmelser ved bytte av transportmiddel, se pkt. 6.1.
 • En billett kan gjelde for én eller flere reisende når denne betales samlet.

 

5.1.1 Rabatter enkeltbilletter

 • Honnør, barn og militær, 50 % av voksenpris.
 • Student får ikke kontantrabatt.
   

 

 5.2 Reisebevis/rekvisisjon

 • Rekvisisjonen skal være påført dato, reisestrekning, antall personer, fakturaadresse, billett og pris.
 • Rekvisisjonen beholdes av sjåføren, som utsteder vanlig billett, i samsvar med rekvisisjonen.
 • Rekvisisjonen leveres med sjåføroppgjøret.
 • Det skal benyttes én rekvisisjon pr. reisestrekning / billett.
 • Innkallingbrev for pasienter skal IKKE tas inn av sjåfør.

 

5.3 Elektroniske billettbærere 

 

5.3.1 Innlandskortet

 • Innlandskortet er et elektronisk reisekort.
 • Kan benyttes med periodebillett eller reisepenger (verdi).
 • Kortet fungerer som billettbærer (med inntil 8 billetter, i tillegg til reisepenger).
 • Kortene utstedes av Opplandstrafikk eller Hedmark Trafikk, men kan benyttes i begge fylkene.
 • Ved førstegangs kjøp på buss betales et engangsgebyr, se pristabell på vår hjemmeside.
 • Ved førstegangs kjøp hos Narvesen er kortet gratis.
 • Ved førstegangs kjøp på salgskontor er kortet gratis, se pkt. 7.1.
 • Kan oppdateres/ fylles opp via nettbutikk, salgskontor eller buss.
 • Kort som ikke virker erstattes med et nytt kort, med resterende verdi / periode ved henvendelse til et salgskontor. Se Hedmark Trafikk sine hjemmesider for informasjon om våre salgskontorer.
 • Fysisk skadde kort erstattes mot et gebyr.
 • Alle kort har et unikt serienummer, som kan registreres i nettbutikken.
 • For ruter hvor Innlandskortet ikke kan benyttes, se pkt. 5.8.

 

5.3.2 Mobillett

 • Mobillett er en applikasjon for smarttelefoner som lastes ned fra "Google play" eller "App Store". Last ned «Hedmark Trafikk Billett»
 • Telefonen fungerer som en elektronisk billettbærer.
 • Billetten kan være en enkeltbillett eller en periodebillett.
 • Billetten er forhåndskjøpt og betales med bank eller kredittkort.
 • Enkeltbilletten må være kjøpt og aktivert før omstigning på buss. Periodebilletten blir automatisk aktivert på en forhåndsbestemt dato.
 • Når enkeltbilletten kjøpes, reserveres beløpet på kontoen. Når billetten aktiveres, blir beløpet trukket. Hvis billetten ikke aktiveres innen 12 timer, kanseleres kjøpet og reservert beløp på kontoen blir fristilt.
 • Gyldighet på en aktivert enkeltbillett er 1 time for en sone, pluss 15 minutter for hver ekstra sone.
 • Mobillett krever nettilgang ved kjøp, aktivering og fremvisning av billett.
 • Billetten fremvises for sjåfør for validering ved ombordstigning, eller kontrollør ved forespørsel.
 • Billetten har en animasjon som endrer seg fra dag til dag, som viser at du har en gyldig billett.
 • Kunden er ansvarlig for at telefonen har nok batteri og nettilgang
 • For ruter hvor Mobillett ikke kan benyttes, se pkt. 5.8.
 • Det er ingen angrerett for en enkeltbillett som er aktivert, da denne anses som tatt i bruk.
 • Se www.hedmark-trafikk.no for priser.

 

5.4 Elektroniske billetter 

 

5.4.1 Periodebillett barn / ungdom

 • Fast pris som gjelder for 30 dager (se pristabell).
 • Ikke streknings- eller sonebestemt, gjelder i hele Hedmark og Oppland.
 • Upersonlig og kan benyttes av andre, men ikke på samme reise.
 • For ruter hvor Innlandskortet ikke kan benyttes, se pkt. 5.8.
 • Kan ikke benyttes som delbetaling på sammenhengende reisestrekning utover fylkesgrensene Oppland og Hedmark.

 

5.4.2 Periodebillett voksen:

 • Gjelder for et ubegrenset antall reiser i en angitt periode, på en angitt strekning.
 • Kan kjøpes i følgende varianter:
  • 14 – dager.
  • 30 – dager.
  • 2-12 måneder (Kun bedriftsavtaler).
 • Aktiveres ved førstegangs bruk, og teller dager fra dette.
 • Endring av reisestrekning kan kun skje når kortet skal fornyes.
 • Periodebillett som fornyes før utløpsdato, aktiveres automatisk med ny periode når gammel periode utgår.
 • Er upersonlig og kan benyttes av andre, men ikke på samme reise.
 • Militær benytter også periodebillett voksen.
 • Kan brukes over fylkesgrensen mellom Hedmark og Oppland.
 • For ruter hvor Innlandskortet ikke kan benyttes, se pkt. 5.8.

5.4.3 Periodebillett Ung voksen:

 • Gir 40 % rabatt av voksenpris.
 • Godkjent alderslegitimasjon skal vises ved kjøp og bruk, dersom sjåfør etterspør, se pkt. 12.1.
 • Kan kjøpes i følgende varianter:
  • 14 dager.
  • 30 dager.
  • 2-12 måneder (Kun bedriftsavtaler).
 • Gjelder for et ubegrenset antall reiser i en angitt periode, på en angitt strekning.
 • Aktiveres ved førstegangs bruk, og teller dager fra dette.
 • Endring av reisestrekning kan kun skje når billetten skal fornyes.
 • Periodebillett som fornyes før utløpsdato, aktiveres automatisk med ny periode når gammel periode utgår.
 • Kan benyttes som delbetaling på en sammenhengende reisestrekning, også utover fylkesgrensene.
 • Er upersonlig og kan benyttes av andre, men ikke på samme reise.

Kan brukes over fylkesgrensen mellom Hedmark og Oppland.

 • Unntak fra periodekortregler, se pkt. 5.8.

 

5.4.4 Periodebillett student:

 • Gir 40 % rabatt av voksenpris.
 • Godkjent studentlegitimasjon skal vises ved kjøp og bruk, dersom sjåfør etterspør, se pkt. 12.1.
 • Kan kjøpes i følgende varianter:
  • 14 dager.
  • 30 dager.
  • 2-12 måneder (Kun bedriftsavtaler).
 • Gjelder for et ubegrenset antall reiser i en angitt periode, på en angitt strekning.
 • Aktiveres ved førstegangs bruk, og teller dager fra dette.
 • Endring av reisestrekning kan kun skje når billetten skal fornyes.
 • Periodebillett som fornyes før utløpsdato, aktiveres automatisk med ny periode når gammel periode utgår.
 • Kan benyttes som delbetaling på en sammenhengende reisestrekning, også utover fylkesgrensene.
 • Er upersonlig og kan benyttes av andre, men ikke på samme reise.
 • Kan brukes over fylkesgrensen mellom Hedmark og Oppland.
 • Unntak fra periodekortregler, se pkt. 5.8.

 

5.4.5 Periodebillett honnør:

 • Gir 40 % rabatt av voksenpris.
 • Kan kjøpes i følgende varianter:
  • 14 dager.
  • 30 dager.
  • 2-12 måneder (Kun bedriftsavtaler).
 • Gjelder for et ubegrenset antall reiser i en angitt periode, på en angitt strekning.
 • Aktiveres ved førstegangs bruk, og teller dager fra dette.
 • Endring av reisestrekning kan kun skje når billetten skal fornyes.
 • Periodebillett som fornyes før utløpsdato, aktiveres automatisk med ny periode når gammel periode utgår.
 • Kan benyttes som delbetaling på en sammenhengende reisestrekning, også utover fylkesgrensene.
 • Er upersonlig og kan benyttes av andre, men ikke på samme reise.
 • Kan brukes over fylkesgrensen mellom Hedmark og Oppland.
 • Unntak fra periodekortregler, se pkt. 5.8.
   

5.4.6 Reisepenger (Verdi)

 • Reisepenger legges inn på Innlandskortet og kan brukes som betalingsmiddel ved kjøp av enkeltbilletter eller periodebilletter.
 • Kortet kan fylles opp med ønsket beløp, minimum kr 200,- og maksimum kr 1000,- pr. påfylling. Maks samlet grense i Innlandskortet er kr 1500,-.
 • Reisepenger (verdi) kan benyttes når flere reiser sammen, men billett må løses samlet.
 • Gir rabatt i forhold til kontantbillett voksen.
 • Studenter som betaler med reisepenger(verdi), skal billetteres som voksen.
 • Det gis ingen ekstra rabatt når reisepenger (verdi) brukes til betaling for barn, honnørreisende, pakker/gods, hund eller sykkel.
 • Reisepenger og kontant kan ikke kombineres ved betaling av en billett.
 • Ved bruk kan saldo ikke være mindre enn billettens pris. Er saldo mindre enn billettens pris, må reisepenger fylles på før bruk, eller billetten betales kontant (full pris).
 • For ruter hvor Innlandskortet ikke kan benyttes, se pkt. 5.8.
 • Reisepenger (verdi) kan benyttes ved sending av pakker/gods. Fraktbrev må være fylt ut på forhånd og leveres ved ekspederingen. Egne priser gjelder.
 • Hvis man legger inn Autoreise, vil et automatisk verditrekk for en forhåndsdefinert strekning bli trukket automatisk ved validering av kortet på bussen.

 

5.4.7 Skoleskyss

 • Innlandskortet Skoleskyss kodes for ett skoleår om gangen.
 • Skysskortet har en gyldighet med skolens sone som kjernesone, og en gitt distanse i antall soner utover denne. Avstand hjem – skole angir gyldig distanse.
 • Skysskortet gjelder mellom hjemme-holdeplass og skolen.
 • Grunnskole-elver kan benytte kortet til 2 reiser pr skoledag med eventuelt 2 overganger. Overgangene må utføres innen 2 timer fra første påstigning.
 • Videregående elever kan benytte kortet til 2 reiser pr skoledag med eventuelt 3 overganger. Overgangene må utføres innen 3 timer fra første påstigning.
 • Ingen ytre tidsbegrensninger.
 • Kortet er sperret for reiser i helger, ferier og planlagte fridager.
 • Kortet gjelder for det antall skoledager eleven har.
 • Elever som vil forlenge reisestrekningen (skjøting) betaler ordinær pris.

 

Midlertidig skyssbevis

 • Utstedes av skolene til elever som har glemt, mistet eller fått ødelagt sitt skysskort.
 • Utstedes av skolen med inntil 2 uker gyldighet.
   

 

5.5 Andre billetter

 

5.5.1 Pasientreisebillett

 • Denne billetten opphører den 01.10.2016, med aksept av innkallingbrev frem til 01.12.2016.

5.5.2 Gruppebillett

 • 25 % rabatt når billettene betales samlet av en person. Billetten / kortet skal oppbevares under hele reisen og skal på forespørsel forevises for sjåfør eller kontrollør.
 • En gruppe må bestå av minst 1 voksen og minimum 5 personer. Se pkt. 4.9

 

5.5.3 TurUt - Barnehage-/Skole-/SFO-billett

 • På hverdager i tidsrommet kl. 09:00-14:00
 • Egne priser gjelder.

 

5.5.4 Familiebillett

 • Egen billett
 • Inntil 2 barn gratis pr. voksen.
 • Kan ikke kombineres med andre rabatter.
 • Det innrømmes ikke rabatt ved betaling med reisepenger. 

 

5.5.5 Kampanje- og arrangementbilletter

 • Egne billetter som utstedes for kampanjer, arrangementer, sommer- og vinterbuss o.l.
 • Billettene skal valideres/forevises på bussen.
 • Det vil bli instruert om billettens gyldighet og overgangsregler i informasjonsskriv. 

 

5.5.6 Frikort

 • Gjelder alle ansatte i transportørselskapene og deres familie. Gjelder også ansattes barn t.o.m. den måneden de fyller 17 år. Ordningen administreres av det enkelte selskap i henhold til gjeldende overenskomst. I de tilfeller flere selskaper kjører samme reisestrekning, gjelder frikortet også i de samkjørende selskaper.

 

5.5.7 Sykkel og spark

 • Fastpris. (Se pristabell).
 • Skal kun medbringes i bagasjerom
 • Kan medbringes gratis hvis kunden har periodebillett.
 • Gjelder ikke bybuss.

 

5.5.8 Ski og kjelke

 • Gratis, dersom det er plass i bagasjerom. Sjåføren avgjør om det er plass.
   

Håndbagasje

 • Gratis inntil 20 kg, se pkt. 13. Ut over 20 kg kan tas med mot betaling. Se reisegods.
   

Reisegods

 • Sendes som pakke og følger egen pristabell for gods. Sendes i bussens lasterom. Korrekt utfylt fraktbrev skal følge med. Se pkt.14.1.

 

5.6 NSB Mobillett

 • Kunder som har gyldig mobillett fra NSB (NSB-app) skal registreres med telleknapp NSB.
 • Eksempel på gyldig tekst er: Billett NSB 30 dager, voksen, buss Hedmark.
 • Billetten er gyldig i hele Hedmark.

 

5.7 FLEX-billett

 • Billetter for de som kjører FLEX.
 • Gir rett til overgangsrabatt på buss.
 • Gir gratis overgang mellom to FLEX-ruter
 • For priser, se vår hjemmeside.
 • Periodebilletter kan benyttes på FLEX. For FLEX som ikke har billettmaskin, må kvittering fremvises.
 • Reisepenger kan benyttes som betalingsmiddel, men gir ikke rabatt.
 • Kommer man med buss og skal over på FLEX, må billett for FLEX kjøpes på bussen, ellers mister man overgangrabatten.

 

5.8 Gyldighet for Innlandskortet

Billetter og kort kan benyttes på ruter i regi av Hedmark Trafikk og Opplandstrafikk, innenfor og mellom fylkenes grenser. Passasjerer er ansvarlig for å ha gyldig billett/dokumentasjon for rabatt eller reisedokumentasjon med seg på reisen.
 

Innlandskortet gjelder ikke på noen ekspressruter i Hedmark:

Gjelder ikke på:

 • ELVERUMekspressen.
 • TIMEkspressen.
 • Østerdalekspressen.
 • Trysilekspressen.