8. Kundehenvendelser

 • Ruteopplysningen 177.
 • Kundesenter 02040 skal:
  • Besvare kundehenvendelser på telefon og gjennom andre kanaler.
  • Gi informasjon om ulike reisemuligheter, billettyper, priser og reiseregler.
  • Veilede om produkter og kampanjer.
  • Gi fortløpende reiseveiledning i samsvar med siste oppdaterte reiseinformasjoner.
  • Ta imot alle former for henvendelser med forespørsler, klager og kommentarer om kollektivtrafikken, og sørge for fortløpende formidling i riktig kanal til rette vedkommende.
  • Gi informasjon om skoleskyss og elevens skyssrett.