9. Refusjon

9.1 Refusjon periodebillett ved sykmelding

 • Deler av periode kan refunderes ved innehavers 100 % sykmelding i minst 10 dager. Refusjonen beregnes fra og med første sykedag og ut gyldighetsperioden. Det elektroniske kortet returneres kunden, refusjonsbeløpet overføres kundens bankkonto. For å kunne fremme krav om refusjon kan ikke kortet ha vært i bruk under sykeperioden. Innlandskortet må forevises.
 • Engangsgebyr (se pristabell) ved kjøp refunderes ikke.
 • Ved alle refusjoner, med unntak av dødt kort som ikke kan belastes kunden, tilkommer kr 50,- i administrasjonsgebyr.
 • Henvendelser vedrørende refusjoner rettes i Hedmark til kundesenter 02040, eller til vårt salgskontor.

 

9.2 Innlandskort som er mistet, stjålet eller dødt

 • Innlandskort som er sperret, er tapt for kunden og skal inndras av sjåføren. Kortet sendes til oppdragsgiver.
 • For Innlandskort som er mistet eller stjålet, gjelder følgende.
  • Dersom det foreligger en firmaavtale hvor kort er registrert på firma, kan mistet kort gjenskapes. Det vil si at innholdet flyttes over på et nytt kort.
  • Privatkunder kan få gjenskapt mistet kort mot fremlegging av kvittering for påfylling av kort og en kontoutskrift som viser at påfylling er betalt med bank eller kredittkort.
 • Ved fremvisning av KUN kvittering vil ikke Innlandskort bli sperret eller gjenskapt.
 • Ved sperring og gjenskaping av kort, tilkommer et administrasjonsgebyr på kr. 50,-.
 • Dødt/defekt kort som ikke kan belastes kunden, gjenskapes. Kortgebyr betales ikke.

 

9.3 Skoleskysskort og sperring

 • Skolekysskort som er meldt mistet eller stjålet blir sperret.
 • Sperrede kort er tapt for eleven og skal inndras av sjåføren. Kortene sendes oppdragsgiver.

 

9.4 Firmaavtale

 • Firma som har inngått avtale med Hedmark Trafikk om kjøp og registrering av kort, kan avhengig av avtalen få gjenskapt kort mot fremvisning av kvittering.