Forord

Vi er til for kundene våre. Kundenes opplevelse av kollektivtilbudet er i stor grad basert på de erfaringer de gjør i daglige møter med oss gjennom vårt rutetilbud og våre ambassadører - sjåførene og selskapene.

Enkle og tydelige regler og god praktisering av disse er viktig både for kundene våre og oss som i fellesskap står for det samlede tilbudet.

Denne håndboken beskriver regelverk for kollektivreiser i Hedmark. Boka er laget i samarbeid med Opplandstrafikk, men utgitt i to separate utgaver med enkelte ulikheter. Sjåfører og salgskontorer i Hedmark forholder seg til denne boka.

Vi håper at håndboken gjør det enklere for alle å utføre jobben sin – og skulle vi være i tvil i enkelte situasjoner løser man mye der og da ved «kunden har rett».

Hamar, 1. juli 2015

Arne Fredheim
Direktør Hedmark Trafikk FKF