Periodebilletter og reisepenger (verdi)

Her er oversikt over fordeler ved periodebilletter og reisepenger. Da kan du finne ut av hvilken type billett som passer for deg:

 Periodebilletter:

 • passer for deg som reiser regelmessig og ofte på en og samme strekning
 • gjelder for et ubegrenset antall reiser i 30 eller 14 dager, mellom de antall soner som er kjøpt
 • blir aktivert ved første gangs bruk på bussen (følger ikke kalenderen)
 • er upersonlig og kan benyttes av flere, men ikke på samme reise
 • er ikke gyldig på nattbuss eller bestillingsruter, eller de fleste av Norway Bussekspress sine ruter (se bruksområder her)
 • endring av reisestrekning kan kun skje ved fornyelse av kortet
 • student, ung voksen og honnør får 40 % rabatt av ordinær voksentakst på periodebilletter

 

Reisepenger:

 • er lønnsomt for deg som kjører buss sporadisk 
 • kan fylles opp med ønsket beløp og benyttes som betaling på bussen
 • trekker reisens pris fra kortet og gir deg 40% rabatt i Oppland og Hedmark på enkeltreiser (av ordinær voksentakst)
 • kan benyttes av flere på samme reise
 • gir ingen ekstra rabatt for honnørreisende
 • fylles på minimum kr 200,-