Skoleskyss, bestillingsruter og TT

Nøkkeltall - skoleskyss, bestillingsruter og TT

2010

2011

2012

2013

Antall betjente skolesteder/-avdelinger

225

158

Skoleelever som har fått skyss i løpet av året

13 567

 13 328

13 378

13 425

Antall skolereiser med buss

4 400 000

4 400 000

4 134 000

Antall skolereiser med taxi

550 000

640 000

625 000

Antall reiser anropsstyrt/bestilt (bestillingsruter, KID og FleX)

15 127

15 431

20 844

25 934

Antall godkjente brukere av TT-ordningen

7 318

7 216

7 200

7 200