Sponsormidler 2017

Som ansvarlig for kollektivtrafikken i fylket er det å skape gode kollektivvaner en viktig del av vårt arbeid. Gjennom å støtte idrettslag, kultur og foreninger håper vi at vi kan nå ut med vårt budskap om å få folk til å velge buss fremfor bil. For Hedmark Trafikk er det også viktig å være der vi kan oppnå positiv synlighet, utvikle relasjoner og bygge renommé og profil.

 

Kriterier for tildeling av sponsormidler:

  1. Hedmark Trafikk støtter aktiviteter med langvarige mål.
  2. Hedmark Trafikk ønsker i hovedsak og støtte barn og unge
  3. Hedmark Trafikk støtter fyrtårn innen idrett og kultur.
  4. Hedmark Trafikk krever at samarbeidspartnere har økonomisk kontroll 

Hedmark Trafikk støtter ikke: - Fysiske anlegg eller drift - Enkeltutøvere - Politiske organisasjoner - Religiøse organisasjoner

 

Vi operer med fire søknadsfrister. Svar på søknaden forventes innen 3 uker etter fristen er gått ut. Søknader som er tydelig tidsstyrt kan bli vurdert mellom hovedfristene dersom det er nødvendig.

Henvendelser vurderes etter følgende frister:

31. mars, 31. juni, 31. september og 31. desember

Søknadskjema