Mistet eller feil på skysskort

NB! Alle videregående elever må søke om fri skoleskyss i MinSkyss. Her må du også registrere endring av adresse eller bytte av skoler. Merk av for oppdatering av skysskortet.

Har du byttet skole etter 1. inntaket, MÅ du gi oss beskjed, slik at du får skysskort til riktig skole.

Er kortet defekt eller knekt, bestill nytt kort via MinSkyss

Ved andre feil på skysskort:

Ring kundesenteret på 02040

eller gå inn på http://vgs.hedmark.org/het/kortskjema/feilmelding_skysskort.htm og meld fra om hva som er feil.

 

Merk:

Oppgi alltid hvilken skolen du går på og kortnummeret ditt. Fyll inn holdeplassnummer og navnet på din holdeplass. Klikk her for å få opp et holdeplasskart med navn og nummer.

Hvis du har andre opplysninger du mener er relevante, kan du skrive dem inn i merknadsfeltet.

Hvis kortet er helt dødt, eller det er ødelagt, må du bestille nytt kort. Fyll ut avviksskjemaet, og vi vil sperre det gamle kortet og utstede nytt kort. Skolen skrivet ut midlertidig skyssbevis til deg som gjelder for maksimalt to uker. Du skal normalt få tillsendt nytt kort innen to uker.

Har du mistet kortet ditt, må du sperre kortet ditt ved å ringe Ruteopplysningen/Innlandskortet på tlf. 177
(eller tlf. 815 00 191 fra mobiltelefon). Bestill nytt kort via feilmeldingsskjemaet. Skolen kan skrive ut midlertidig skyssbevis til deg inntil du får det nye kortet tilsendt.