Skoleskyss - Orden, sikkerhet og regler

 På bussen/drosjen

 • Du skal raskt finne sitteplass og holde sekken på fanget eller ved beina. Sekker og bager må ikke settes i midtgangen på bussen.
 • Du skal sitte rolig under kjøring (det er ikke lov å gå rundt i bussen/bilen)
 • Sikkerhetsbelte skal brukes der dette finnes.
 • Du skal rette deg etter det sjåføren sier. Dersom du ikke gjør det, eller lager bråk eller uro, kan du miste retten til skyss.
 • Hvis du ikke får sitteplass må du si ifra til lærer, foresatte, sjåfør, transportør eller Hedmark Trafikk. 

 På skoleveien

 • Foresatte har plikt til å lære deg hvordan du skal gå så trygt som mulig til og fra stoppestedet. 
 • Det er viktig at du står stille til bussen/drosjen har stoppet.
 • Det kan være livsfarlig og dytte andre eller trenge seg frem når bussen kommer.
 • Etter avstigning på stoppestedet må du stå stille til bussen/drosjen har kjørt.

 Holdeplasser

 • Du skal benytte busslomme, holdeplass eller oppsamlingsplass som sjåfør henviser deg til (gjelder både buss - og drosjetransport). 
 • Vanlig regel er at 1. klassinger skal kunne gå inntil 1 km til stoppested. 2. - 10. klassinger skal kunne gå inntil 2 km til stoppested. Elever i videregående skoler skal kunne inntil 4 km til stoppested.  

Skadeverk

 • Dersom du gjør skade på bussen eller drosjen må dette dekkes av foresatte (begrenset oppad til kr 5000). Retten til fortsatt skyss vil også bli vurdert. 

Utstyr som kan tas med

 • Rullestol og lignende når dette avtales.
 • Ski, akebrett og sykler må skolen avtale transport av.Det er biler og bussen som ikke har plass og tid til å ta med ski o.l.