Dato: 20.09.18 - Grunnet vegarbeid flere nye steder i Hamar om dagen vil det på enkelte ruter være omkjøring og midlertidige holdeplasser. Se oversikt under trafikkmeldinger. Ved spørsmål kontakt vårt kundesenter på tlf. 915 02040

Nato-øvelse, Trident Juncture

Publisert: 11.09.2018 / Oppdatert: 13.09.2018

Øvelse Trident Juncture, holdes i Norge i oktober–november 2018. Forberedelsene har allerede begynt i form av frakt av utstyr og mannskap, og kollektivtrafikken kan bli berørt på grunn av forsinkelser på vegnettet. Her finnes generell info fra forsvaret: https://forsvaret.no/fakta/aktivitet/ovelser/trident-juncture/befolkning

Vi kommer med mer spesifikk info, om det skulle oppstå konkrete forsinkelser eller innstillinger på våre ruter.

Slik påvirkes Hedmark i September

Aktivitetsnivå: Moderat
Gradvis gjennom hele måneden vil den militære aktiviteten øke betydelig. Det kan forventes rundt 150 militære kjøretøy daglig på veinettet. Tidvis kan det bli stor belastning på veinettet, dette kan føre til redusert framkommelighet og forsinkelser i enkelte områder i Hedmark. Hovedveiene som blir mest berørt under øvelsen er:

— Rv. 3 Elverum – Ulsberg
— Rv. 2 Charlottenberg – Elverum
— Fv. 30 Tynset – Støren
— Fv. 29 Hjerkinn – Alvdal
— Fv. 26 Nybergsund – Tolga

Det øvrige fylkesvegnettet i området vil også, i varierende grad, bli berørt i denne perioden.