Skoleskyss

Publisert: 13.07.2018 / Oppdatert: 13.07.2018

Begynner du på videregående skole til høsten og trenger skoleskyss? Da må du huske å søke så snart som mulig

Da kan du søke om dette på minskyss.hedmark.org

Alle søknader om skoleskyss for videregående skoler må legges inn av elevene selv via «Min skyss» som er en nettbasert løsning.  Dette gjelder ordinær skyss, skyss ved spesielle behov, skyss ved delt bopel, skyss til holdeplass og midlertidig skyss.

Det vil ikke bli sendt ut svar på søknaden i form av brev eller mail, men elevene kan selv følge med på behandlingen av søknaden på MinSkyss.  

Elevene skal beholde skysskortet de har selv om de søker for nytt skoleår eller bytter skole. Selv om det skulle stå gammelt skolenavn på skysskortet, vil det være gyldig på bussen

Mer informasjon om skoleskyss finner du HER