Holdeplass Løten stasjon flyttes fra 16. april

Publisert: 10.04.2018 / Oppdatert: 10.04.2018

RUTEENDRINGER I LØTEN FRA 16. APRIL pga. arbeidet med ny jernbaneundergang.

 

Nå starter arbeidet med ny jernbaneundergang på FV166 i Løten. Bussholdeplassen Løten stasjon blir flyttet til Stasjonsvegen utenfor Coop bygget med virkning fra mandag 16. april.

Gjelder rute 170 og B6 og lokalruter/skoleruter.

Alle turer på rute 32, 34 og 115 må kjøre om undergangen ved Østvang. Dette medfører at det blir laget nye tidtabeller for disse rutene.

Arbeidet vil pågå i ca. 1 år.

Mer informasjon får du ved å ringe ruteopplysninger på tlf. 177 / 915 02 040