Holdeplasser i Trysilvegen stengt

Publisert: 05.04.2018 / Oppdatert: 06.04.2018

Holdeplassene Prestmyrbakken, Løvbergsmoen og Røsslyngvegen rv. 25. nordover i Trysilvegen er midlertidig stengt. Dette gjelder linje 751 og alle linjer nordover. Alternative holdeplasser er Øvre Løvbergsmoen og Ydalir Grustak.

(Unntak; Røsslyngvegen rv. 25 i sørvestlig retning, betjenes kun av B1 og 716). 

Dette vil gjelde ut oktober 2018. 

Ved ytterligere spørsmål, ring vårt kundesenter på tlf. 915 02040.